Jdi na obsah Jdi na menu
 


...SOUPEŘIT?...SPOLUPRACOVAT?...

17. 2. 2015

...soupeřit?...spolupracovat?...

 

 trpaslici.jpg

 

…soupeření a spolupráce při hrách...

…v druhé polovině předškolního věku se projevuje snaha soupeřit, soutěžit, vynikat…

…soupeřivost je dána vývojově, od přírody (každému ale s jinou silou)…

…spolupráce je dovednost, které se člověk učí…

…v kooperativních hrách dítě sděluje své názory, podílí se na společném výkonu, naslouchá druhým, doplňuje, argumentuje apod. = prvky sociálního učení…

…ve skupinových hrách jsou soupeřivost a spolupráce vždy přítomny a přinášejí odlišné druhy sociálních zkušeností…

…v MŠ je nutné se zejména zaměřit na kooperaci…

 

…negativní jevy ve skupině…

agrese = nepřátelství, útočnost, výbojnost vůči druhé osobě… není náhodné, nechtěné jednání, cílem je vědomý záměr někomu ublížit, poškodit ho... příčinou bývá frustrace… u předškolních dětí v podobě pudového nevědomého hájení si svého teritoria (místa, kde si hrají aj.)… děti emočně aktivnější mají více k tomuto chování sklony… u předškoláků jde většinou o nezvládnuté emoce, okamžité pudy a menší schopnost se dorozumět…

šikana = zlomyslné chování jednoho dítěte či skupiny vůči jinému dítěti...  projevuje se fyzickým ubližováním, vyhrožováním, posměšky, ponižováním (vzhled, rasa, rodina apod.)...  základním znakem je opakování tohoto chování...  aktér šikany mívá neuspokojené základní psychické potřeby (životní jistoty)... oběť šikany bývají dětí úzkostně vedené, přetížené nejrůznějšími nároky, stýkající se převážně s dospělými...

 

Náhledy fotografií ze složky ...HRY A MANIPULAČNÍ DOVEDNOSTI...

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář