Jdi na obsah Jdi na menu
 


...SOUTĚŽ?...

...co z toho budu mít?...

 

podzimni-strasak-a-slunecnice.jpg

 

 

…co je soutěž?...

…soutěže lze rozdělit na konstruktivní a destruktivní...

konstruktivní soutěž využívá toho, co pozitivního může soutěž nabídnout…

destruktivní soutěž spíše princip soutěže zneužívá a její působení je negativní…

...pro některé děti může mít určitý pozitivní přínos i soutěž destruktivní, její působení negativní však převažuje, že o pozitivním vlivu lze uvažovat jen zpohledu soutěže konstruktivní a naopak o negativním vlivu z pohledu soutěže destruktivní…

…děti mají tendenci brát soutěž spíše destruktivně, je nutné učit jekonstruktivnímu chápání soutěže a dovednostem soutěžit a to je možné prostřednictvím soutěže, která neohrožuje, která se odehrává v rámci kooperace...

 

 

 

…soutěživé hry

…jedinec, který soutěží, touží v destruktivní soutěži především po výhře...  činnost, ve které chce být nejlepší, nevykonává pro činnost samotnou, ale provýhru... soutěž tak učí pohlížet na to, co dělám, způsobem „co z toho budu mít?" …vede tedy k tomu, že prováděné činnosti jsou motivovány vnějšími podněty…

…v  prostředí, kde vládne soutěž, je každý potencionálním soupeřem...  soutěž tak znemožňuje utváření pozitivního sociálního klimatu a upevňování dobrých vztahů…

…v soutěži se střetávají děti, jejichž předpoklady a zkušenosti jsou rozdílné…  tyto odlišnosti znamenají, že pro někoho je vyhrát snazší, pro někoho obtížnější... pokud odlišnost připraví člověka o výhru, pak začne v přirozené lidské různosti vidět něco, co by mělo být odstraněno a nikoli respektováno...

 

Náhledy fotografií ze složky ...HRY A MANIPULAČNÍ DOVEDNOSTI...