Jdi na obsah Jdi na menu
 


...VELIKONOCE...VÍTE,ŽE?...

...stručná historie Velikonoc...

  • ...Velikonoce jsou svým původem svátky jara...

  • ...před cca 3500 lety dali kananejskému svátku jara zcela nový význam Židé svým svátkem Paschy: oslavou vyvedení a osvobození židovského národa z egyptského otroctví...

  • ...před dvěma tisíci lety pak Velikonoce dostaly současný význam Kristovou smrtí a zmrtvýchvstáním...

 

...název „Velikonoce“ v sobě nese starý příběh, který se odehrál před mnoha tisíci lety v Egyptě...

Tehdy zde existovalo malé etnikum - Hebrejové (Židé). Ti po různých peripetiích jedné noci Egypt opustili, protože v něm nechtěli déle vykonávat otrocké práce. Tato noc byla pro Židy tak významná, že jí začali říkat Velká. Od toho i naše Velikonoce. Tedy tento svátek byl a je úzce spojený s myšlenkou svobody.

 

...jaro...

...Velikonoce jsou spojovány s jarem, to proto že opravdu časově spadají do tohoto ročního období (Boží Hod velikonoční je vždy první neděli po prvním jarním úplňku)...
...asociaci můžeme vidět v tom, že na jaře se zem probouzí k životu...
...pohanské národy slavily v tomto období, kdy znovu ožívá příroda, svátky plodnosti...
 ...křesťanské Velikonoce v tomto svátku oslavují Kristovo zmrtvýchvstání, které otevírá cestu k životu pro každého člověka...

 

...koncil nicejský (325) určil po delším sporu datum Velikonoc na neděli po prvním jarním úplňku (po 21. březnu)... tak se oddělily od židovského kalendáře...

...datum Velikonoc (do roku 2020)...
Velikonoční neděle:
2013 31.III
2014 20.IV
2015 5.IV
2016 27.III
2017 16.IV
2018 1.IV
2019 21.IV
2020 12.IV

 

...symboly Velikonoc...

Velikonoční beránek
...symbol beránka byl velmi rozšířený již v předkřesťanské tradici v celé středomořské civilizaci, ovládané po tisíciletí pastevci...
...v hebrejské tradici symbolizovaly ovce Izraelitu jako člena "Božího stáda", i židovský Bůh je označován za pastýře, který bere své ovce do náručí...
...v křesťanské církvi se beránek stal symbolem Božího Beránka, Krista a znázorňuje se s praporem vítězství...
...spojení vidí křesťané také s původně židovskou tradicí svátků Paschy, kdy se beránek zabíjel, na památku vyvedení Izraele z egyptského otroctví...


Symbol kříže
...symbol kříže nevznikl s křesťanstvím, je mnohem starší, znali ho už staří Egypťané, Číňané či Kréťané a jeho význam byl v různých kulturách i náboženstvích univerzální, byl spojen s problémem orientace v kosmu, v prostoru mezi nebem a zemí a chápán jako propojení božského (vertikální rameno) a lidského (horizontální rameno) světa, stal se symbolem věčnosti...
...dnes je kříž nejdůležitějším symbolem křesťanství, protože Kristus, Boží Syn byl odsouzen ke smrti ukřižováním...
...trest ukřižování patřil k trestům výjimečně krutým a ponižujícím, na kříži končili ti, kteří si zasloužili pohrdání...
...kříž má řadu podob, ve tvaru písmena T, X (tzv. kříž sv. Ondřeje), + rovnoramenný kříž řecký, klasický křesťanský kříž s delší spodní částí označovaný jako latinský...

 

Velikonoční oheň
 ...tak jako jarní slunce znamená vítězství nad zimou, procitnutí po dlouhém studeném čase, stejně takový je příchod Ježíše o Velikonocích...
...zapálení svatého velikonočního ohně je pro křesťany o Velikonocích centrální událostí...
...oheň se zapaluje a světí na začátku liturgie na Bílou sobotu při obřadech Velké noci (ze soboty na neděli)...
...od velikonočního ohně se zapálí velikonoční svíce, která se potom ve slavnostním průvodu a za třikrát opakovaného zpěvu "Světlo Kristovo" vnese do temného kostela...

 

Velikonoční svíce
...svíce je důležitým symbolem ve všech kulturách, světlo je chápáno jako znamení života...
- velikonoční svíce a slavnost světla na počátku liturgie Vzkříšení o Veliké noci má své kořeny v tradici prvotní církve, kdy se velikonoční noc rozzařovala světlem mnoha svící...
... podle staré tradice se svíce zapaluje od posvěceného ohně na počátku liturgie konající se v noci z Bílé soboty na neděli, v níž vstal z mrtvých Kristus....

...bílá barva svíce symbolizuje naději a nový život...
 

Velikonoční vajíčko
...je mnoho výkladů, proč je vajíčko spojováno s Velikonocemi...
...protože vejce obsahuje zárodek života, bylo již odpradávna symbolem plodnosti, úrodnosti, života...
...vejce nacházíme již před křesťanstvím při pohanských oslavách jara...
...zvyk konzumovat vejce v době svátků souvisel pravděpodobně i s postem, který Velikonocům předcházel, a při kterém se vejce jíst nesměla, proto lidé netrpělivě čekali, až postní doba skončí...
...ve spojení s lidovou tradicí vznikl zvyk zdobení vajíček doprovázený řadou obřadů a pověr...
...od nepaměti symbolizovalo vejce zárodečný chaos, ze kterého vznikl svět, ale také životní sílu, narození, nesmrtelnost, návrat jara a díky skořápce i pocit bezpečí...

 

Velikonoční zajíček
...své místo má zajíc v mnoha náboženstvích, mytologiích - v řecké, egyptské, čínské, kde symbolizuje štěstí, plynoucí čas, krátkost života, či je označován za atribut zmrtvýchvstání (podle lidového podání zajíc nespí - nemá totiž oční víčka, a tak se zdá, že i ve spaní obrací oči vzhůru)...
...zajíc řazen mezi stvoření "maličké na Zemi a moudřejší nad mudrce", symbolizuje chudé, skromné a pokorné, přesto se k němu křesťanství staví s jistým odstupem kvůli jeho užívání jako symbolu smyslnosti...
...v dnešní rozšířené evropské tradici je označován za toho, kdo o Velikonocích přináší vajíčka, nejlépe čokoládová...
...podle jednoho výkladu vzniklo spojení z toho důvodu, že zajíc na jaře hledá v blízkosti lidských obydlí potravu a jelikož je plachý a lidí se straní, je mu přisuzováno i tajné roznášení velikonočních vajec...
... jiný názor na vznik spojení velikonočního zajíce s vajíčkem poukazuje na zvyk, kdy se do chleba upečeného ve formě zajíce položilo velikonoční vejce, čímž se sdružily tyto dva symboly - není potom divu, že časem vznikla představa, že vajíčka snáší nebo přináší zajíc...
...bývalo také zvykem, aby kmotři zvali děti k tzv. honění velikonočního zajíce, to znamenalo, hledání ukrytých vajíček v zahradě...

 

Velikonoční pondělí

...Velikonoční pondělí jsou prodloužené Velikonoce... velké svátky a slavnosti obvykle neslavíme pouze jeden den, ale nejméně ještě aspoň jeden den, nebo dokonce - jako u Velikonoc - celý týden, velikonoční oktáv...

Bílá sobota

...Bílá sobota je druhým dnem tak zvaného velikonočního - tridua (třídenní)... je to den ticha...po západu slunce (tj. v sobotu večer) začíná velikonoční bdění ( vigilie), a tím začíná slavnost Kristova – vzkříšení... název Bílá sobota pravděpodobně pochází od bílých křestních rouch křtěnců, kteří přijali křest právě o Velikonoční noci (vigilii)...

...Velikonoce začínají na Bílou sobotu v noci...

 

 

Náhledy fotografií ze složky ...VELIKONOCE...

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář